Stěhování Európska únia, sťahovanie a sťahovacie práce

Európska únia

EÚ bola oficiálne založená 1. novembra 1993 na základe Zmluvy o Európskej únii. V súčasnosti sa Európska unia skladá z 27 štátov s cca pol miliardou obyvateľov a so sídlom v Bruseli. Členmi Európskej unia sú tieto štáty - Belgické kráľovstvo, Bulharská republika, Česká republika, Dánske kráľovstvo, Estónska republika, Fínska republika, Francúzska republika, Chorvátska republika, Írsko, Talianska republika, Cyperská republika, Litovská republika, Lotyšská republika, Luxemburské veľkovojvodstvo, Maďarsko, Maltská republika, Spolková republika Nemecko, Holandské kráľovstvo, Poľská republika, Portugalská republika, Rakúska republika, Rumunsko, Helénska republika, Slovenská republika, Slovinská republika, Španielske kráľovstvo a Švédske kráľovstvo. Európska unia bola založená hlavne z dôvodu nastavenie jednotného vnútorného trhu čo je priestor bez vnútorných hraníc. Základom je zabezpečiť voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu sa zámerom zvyšovanie životnej úrovne a ekonomického rastu členských štátov EÚ. Vo všetkých týchto členských štátoch možno neobmedzene objednávať a využívať všetky služby poskytované franchisovú sietí EXTRA SŤAHOVANIE. Táto sieť má celoeurópsku pôsobnosť a podľa požiadaviek klienta presne zaistí a poskytne akékoľvek sťahovanie, vypratávanie či prepravu.

Službu sťahovanie vám spoľahlivo a profesionálne poskytnú členovia medzinárodnej franchisingovej siete EXTRA SERVICES.

Štáty

Zvoľte štát, kde chcete využiť naše profesionálne sťahovacie služby:

Slovenská republika Slovenská republika je jedným z členov Európskej unia. Je to štát, v ktorom sa bez problému Česi dohovorí, lebo jazyk je veľmi podobný. Čo sa týka dopravy, má Slovensko veľmi moderný štruktúru dopravných sietí. Najsilnejším zastúpením pracovnej sily má sektor služieb. Preto práve na slovenskom poskytujú svoje sťahovacie a vypratávacie služby aj členovia franchisovej siete EXTRA SŤAHOVANIE.

Chci se stěhovat v Slovenskej republike

Česká republika Česká republika je prekrásnou stredoeurópskou krajinou, ktorej hlavným mestom je mesto Praha. Česká republika je od roku 2004 členom Európskej unia. Na ploche necelým 80 000 kilometrov štvorcových žije zhruba desať a pol milióna obyvateľov. Na celom území Česka je možné objednávať a využívať sťahovacích služieb poskytovaných profesionálny franchisovú spoločností EXTRA SŤAHOVANIE.

Chci se stěhovat v Českej republike