EXTRA SŤAHOVANIE a VYPRATÁVANIE
Profesionálne sťahovacie služby
Počet zákazníkov, ktorí objednali naše sťahovacie a vypratávacie služby v SR a ČR: dnes 11, tento týždeň 46, tento mesiac 53, tento rok 3 406

O nás

Franchisovej koncept EXTRA SLUŽBY bol založený v roku 2006 českou spoločnosťou RISS COMPANY s.r.o. Boli vytvorené a spustené franchisovej systémy, klientská centrála, informačné SMS brány a vybudovaná sieť obchodných zástupcov. Vyvinuté IT a databázové systémy na kľúč. Registrované všetky ochranné známky a spustené IT a marketingové oddelenie. V súčasnosti je franchisový koncept EXTRA SLUŽBY spustený už nielen na území SR, ale pôsobí už v mnohých krajinách EÚ.

Koncept EXTRA SLUŽBY bol vytvorený ako celok služieb, ktoré sú rozdelené do troch takmer totožných franchisových systémov - EXTRA SŤAHOVANIE, EXTRA UPRATOVANIE a EXTRA MANŽEL. Všetky tieto tri systémy sú zamerané na poskytovanie služieb, a to prevažne koncovým zákazníkom v oblasti bývania. Keďže sú tieto systémy takmer totožné as veľmi podobným, na seba nadväzujúcom zameraním služieb, bolo docielené toho, že vznikla veľmi silná a stabilná sieť franchisových poskytovateľov služieb na celom území SR. Všetky tri systémy sa navzájom podporujú, a to nielen marketingovo, ale aj profesne. Taktiež pre koncových klientov je tento zjednotený celok služieb veľmi výhodný, lebo im komplexnosť ich požiadaviek dokáže poskytnúť iba jeden jediný dodávateľ. Služby sú poskytované jednotlivými franchisistov s nemenným štandardom na vysokej profesionálnej úrovni.

Desiatky jednotlivých franchisových pobočiek siete EXTRA SLUŽBY poskytujú ročne svoje služby nielen koncovým klientom, ale aj firmám, úradom, inštitúciám, organizáciám a spoločnostiam.

EXTRA SŤAHOVANIE - franchisový koncept zameraný na kompletné sťahovacie a vypratávacie služby poskytované na celom území Európy

EXTRA UPRATOVANIE - franchisový koncept zameraný na kompletné upratovacie služby poskytované na celom území Európy

EXTRA MANŽEL - franchisový koncept zameraný na poskytovanie remeselných služieb súvisiacich s bývaním na celom území Európy

NAŠEJ PRIORITOU BOLA, JE A BUDE maximálnej spokojnosti zákazníkov s našimi službami.