Franchisa EXTRA SŤAHOVANIE
Profesionálne sťahovacie služby
Počet zákazníkov, ktorí objednali naše sťahovacie a vypratávacie služby v SR a ČR: dnes 0, tento týždeň 100, tento mesiac 455, tento rok 455
Zaregistrujte sa

Zarábajte s nami

Jednoducho sa pripojte a o nič iné sa nestarajte. Vyberte si vlastné jedinečné objednávky. Vyberajte si ich plnú cenu sami. Vytvorte si vlastnú sieť klientov. Otestujeme vaše podnikateľské schopnosti a ak sa osvedčíte, plne vás začleníme do tohto medzinárodného franšízového konceptu. Dokonale nastavený systém EXTRA SLUŽIEB umožňuje každému FRANCHISANTOVI a EXTRA PARTNEROVI zarábať toľko, koľko chce, a toľko času, koľko chce venovať svojmu obchodnému rastu.

Extra
Partner

Franchisa na skúšku - úplne bez záväzkov a tiež úplne bez rizika

50 EUR ročně
(priemerný mesačný príjem 4 000 EUR)


platba za zákazku

týždenná fakturácia

žiadna franchisová zmluva

okamžitá aktivácia prístupu do databázy

zákazky + SMS + obmedzená databáza


Zvoliť

Franchisant
START

Ideálna varianta pre začínajúcich a malých podnikateľov

3 900 EUR na 5 rokov
(priemerný mesačný príjem 6 000 EUR)


platba za zákazku

mesačná fakturácia

franchisová zmluva

kompletné vybavenie, know-how a podpora

zákazky + SMS + plná verzia databázy


Zvoliť

Franchisant
PROFI

Varianta pre tých, čo to chcú rozbehnúť naplno bez obmedzenia

60 000 EUR na 5 rokov
(priemerný mesačný príjem 8 000 EUR)


žiadne platby za zákazky

žiadne fakturácie

franchisová zmluva

kompletné vybavenie, know-how a podpora

zákazky + SMS + plná verzia databázy


Zvoliť

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 21%.

EXTRA
PARTNER
FRANCHISANT
START
FRANCHISANT
PROFI
Vstupný poplatok 50 EUR/rok
t.j. 4,17 EUR/mesiac
3 900 EUR/5 rokov
t.j. 65 EUR/mesiac
60 000 EUR/5 rokov
t.j. 1 000 EUR /mesiac
Okamžitá aktivácia databázy
Neobmedzený prístup do databázy zmlúv 1 rok5 rokov5 rokov
Poskytovanie služieb za ceny siete EXTRA SLUŽBY
Všeobecné obchodné podmienky (VOP)
Lokálne zverejnenie
Hodinové celoštátne informačné SMS o zákazkách
Okamžité lokálne informačné SMS o zákazkách
Franchisová zmluva
Vstupné školenie
Poplatok za 1.-10. zákazku v mesiaci 36 EUR36 EUR0 EUR
Poplatok za 11.-20. zákazku v mesiaci 28 EUR28 EUR0 EUR
Poplatok za 21.-30. zákazku v mesiaci 20 EUR20 EUR0 EUR
Každá ďalšia zákazka v mesiaci 20 EUR8 EUR0 EUR
Fakturácia za zákazky týždennemesačnežiadna fakturácia
Neobmedzené bezplatné sťahovanie zákaziek
Účtovný, ekonomický a fakturačný softvér
Firemné ŠPZ EXTRA
Elektronické štatistiky podnikania a úspešnosti
Zákazky štátnej správy a exekúcie
VIP firemné klienti
Reklamný polep automobilu
Predplatené CCS karty na pohonné hmoty
Profesionálne sťahovacie popruhy ročneročne
AKU profi skrutkovače
Firemné oblečenie pre všetkých zamestnancov ročneročne
Profi sťahovacie pomôcky a náradie/rok
Profi sťahovacie krabice a obalový materiál ročneročne
Firemný e-mail
Firemné vizitky ročneročne
Tlačivá a protokoly siete
Reklamné darčekové predmety pre klientov ročneročne
Hotline bezplatná linka
Profi IT podpora
Lokálni obchodní zástupcovia
Lokálna billboardová reklama
Lokálna internetová reklama - Google
Zľavy na nákup vo firemnom Extra E-shope 5 %10 %15 %
Každoročné stretnutie franchisantov s ubytovaním a stravou

Chcete podnikať v zavedenej sieti EXTRA SLUŽBY a zarábať s nami pod jednou silnou a overenou značkou? Pridajte sa k nám!

Zvoľte jednu z troch ponúkaných taríf vyššie

Ak už máte vytvorený účet, prihláste sapriamo do Administrácie.

Medzinárodný dosah

Medzinárodný franchisový systém EXTRA SLUŽBY je veľmi prepracovaná a neustále sa rozvíjajúca franchisová sieť profesionálnych poskytovateľov služieb. Táto sieť odborníkov je zameraná hlavne na sťahovacie či vypratávacie služby, upratovacie služby a servisné a údržbárske práce takzvaných hodinových manželov. Svoje profesijné služby poskytuje táto sieť nielen súkromným osobám, ale aj firmám, spoločnostiam, podnikom či úradom, a to nielen na Slovensku, ale kompletne na celom území Európskej únie.

Stabilný celok

Franchisový systém EXTRA SLUŽBY spája a podporuje všetkých FRANCHISANTOV a PARTNEROV v sieťach EXTRA SŤAHOVANIE, EXTRA UPRATOVANIE a EXTRA MANŽEL. Vytvára tak jeden silný a stabilný celok, ktorý dokáže poskytovať svoje služby nielen na neobmedzenom území EÚ, ale aj služby neobmedzených rozsahov a veľkostí. Navyše majú všetci FRANCHISANTI aj PARTNERI možnosť ľubovoľne nakupovať za rôzne percentuálne zľavy vo firemnom EXTRA-ESHOPE, a to tak pre seba, ako aj pre svojich klientov.

Mnohoročné know-how

Rokmi overené a do dokonalosti dotiahnuté know-how umožňuje všetkým členom siete dodávať veľmi kvalitné a spoľahlivé služby všetkým občanom, firmám i inštitúciám. Sieť umožňuje každému FRANCHISANTOVI aj PARTNEROVI zarábať toľko, koľko sám chce a koľko času chce podnikaniu obetovať. Je ale požadované presné dodržiavanie odovzdaného know-how a profesionálny prístup k práci, k zákazníkom i ku kolegom.

Systém EXTRA SLUŽBY je jediná franchisová sieť v SR, ktorá záujemcom o licenciu umožňuje ročnú skúšobnú prevádzku takzvaného EXTRA PARTNERSTVA, aby si bez akéhokoľvek rizika dokázal každý záujemca o túto franchisu vyskúšať jej kvality, jej hodnotu a jej dokonalosť.

Synergia služieb

Franchisový systém EXTRA SLUŽBY ponúka tri možnosti začlenenia sa do spolupráce, a to v rámci troch rôznych odvetví služieb, ktoré na seba navzájom dokonale nadväzujú: EXTRA SŤAHOVANIE - EXTRA UPRATOVANIE - EXTRA MANŽEL

Možnosti zárobkov

Priemerný príjem FRANCHISANTA a jeho posádky poskytujúcej sťahovacie a vypratávacie služby je 6 000 EUR mesačne. V súčasnosti rozdeľujeme medzi našich FRANCHISANTOV a PARTNEROV siete EXTRA SLUŽBY zákazky vo výške niekoľkých miliónov EUR mesačne, a to prostredníctvom našej centrálnej databázy zmlúv na sťahovanie, vypratanie, prepravu, upratovanie, čistenie, umývanie, opravy, remeselné služby, montáže a údržby.

Pri poskytovaní sťahovacích a vypratávacích služieb v sieti EXTRA SŤAHOVANIE sa mesačne dosahujú tieto zárobky:

2 pracovníci a auto 36 EUR/hodina pri 100 hodinách práce za mesiac
(36 EUR x 100 hodín/mesiac)
3 600 EUR
2 pracovníci a auto 36 EUR/hodina pri 150 hodinách práce za mesiac
(36 EUR x 150 hodín/mesiac)
5 400 EUR
2 pracovníci a auto 36 EUR/hodina pri 200 hodinách práce za mesiac
(36 EUR x 200 hodín/mesiac)
7 200 EUR
3 pracovníci a auto 48 EUR/hodina pri 100 hodinách práce za mesiac
(48 EUR x 100 hodín/mesiac)
4 800 EUR
3 pracovníci a auto 48 EUR/hodina pri 150 hodinách práce za mesiac
(48 EUR x 150 hodín/mesiac)
7 200 EUR
3 pracovníci a auto 48 EUR/hodina pri 200 hodinách práce za mesiac
(48 EUR x 200 hodín/mesiac)
9 600 EUR

Podpora pre franchisantov

Vybavenie

Kompletné profesionálne vybavenie, oblečenie pre všetkých zamestnancov, remeselné náradie, pomôcky, obalové materiály, upratovacie prípravky a ďalšie doplnky potrebné na poskytovanie odborných sťahovacích, upratovacích aj remeselných služieb a prác. CCS karty, firemné polepy a označenie automobilov, kompletné propagačné súpravy a darčekové predmety pre klientov.

Služby

Neobmedzené prístupy do databázy zmlúv a klientov siete EXTRA SŤAHOVANIE v SR, neobmedzené informačné SMS o nových zákazkách a klientoch, vlastné emailové schránky, kompletné denné štatistiky činnosti jednotlivých pobočiek a možnosť zvýhodnených nákupov pre seba i svojich klientov vo firemnom EXTRA-ESHOPE. Celoštátna, sieťou plne hradená internetová reklama, billboardová a pojazdná reklama. Obchodní zástupcovia uzatvárajúci celoštátne partnerské zmluvy aj zákazky. NONSTOP bezplatné linky s asistentkami pre všetkých franchisantov aj klientov.

Potrebná počiatočná investícia

Extra Partner

  • Vstupný poplatok 50 EUR na 1 rok a platba za každú zákazku stiahnutú z databázy
  • Ročná skúšobná prevádzka bez akýchkoľvek rizík a záväzkov

Franchisant

  • Variant START – vstupný poplatok 3 900 EUR na 5 rokov a platba za každú zákazku stiahnutú z databázy
  • Variant PROFI – vstupný poplatok 60 000 EUR na 5 rokov a žiadne ďalšie poplatky
  • Priemerný mesačný príjem 6 000 EUR
  • Zmluva sa uzatvára na 5 rokov s následným predĺžením
  • Návratnosť investície: 2-12 mesiacov

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 21%

Sociálne siete

Instagram YouTube Facebook