EXTRA SŤAHOVANIE a VYPRATÁVANIE
Profesionálne sťahovacie služby
Počet zákazníkov, ktorí objednali naše sťahovacie a vypratávacie služby v SR a ČR: dnes 0, tento týždeň 155, tento mesiac 248, tento rok 2 441

Čo požadujeme

Franchisant ŽIVNOSTNÍK

 • 1 franchisová licencie s 1 vozom a 3 pracovníkmi
 • priemerný mesačný príjem 6 000 EUR
 • priemerný príjem za 5 rokov trvania zmluvy 360 000 EUR

Varianta A

 • jednorazový vstupný poplatok do franchisovej siete EXTRA SŤAHOVANIE 3 900 EUR (1 licencie)
 • platba 35 EUR za každú zákazku stiahnutú z databázy

Varianta B

 • jednorazový vstupný poplatok do franchisovej siete EXTRA SŤAHOVANIE 100 000 EUR (1 licencie s 1 automobilom)
 • mesačný licenčný poplatok 3 % z obratu za mesiac
Pridajte sa k nám - franchisant ŽIVNOSTNÍK


Franchisant PODNIKATEĽ

 • 5 franchisových licencií s 5 vozy a 15 pracovníkmi
 • priemerný mesačný príjem 30 000 EUR
 • priemerný príjem za 5 rokov trvania zmluvy 1 800 000 EUR

Varianta A

 • jednorazový vstupný poplatok do franchisovej siete EXTRA SŤAHOVANIE 19 500 EUR (5 licencií)
 • platba 32 EUR za každú zákazku stiahnutú z databázy

Varianta B

 • jednorazový vstupný poplatok do franchisovej siete EXTRA SŤAHOVANIE 500 000 EUR (5 licencií s 5 automobilmi)
 • mesačný licenčný poplatok 2 % z obratu za mesiac
Pridajte sa k nám - franchisant PODNIKATEL


Franchisant INVESTOR

 • 15 franchisových licencií s 15 vozy a 45 pracovníkmi
 • priemerný mesačný príjem 90 000 EUR
 • priemerný príjem za 5 rokov trvania zmluvy 5 400 000 EUR

Varianta A

 • jednorazový vstupný poplatok do franchisovej siete EXTRA SŤAHOVANIE 1 58 000 EUR (15 licencií)
 • platba 32 EUR za každú zákazku stiahnutú z databázy

Varianta B

 • jednorazový vstupný poplatok do franchisovej siete EXTRA SŤAHOVANIE 1 500 000 EUR (15 licencií s 15 automobilmi)
 • mesačný licenčný poplatok 1 % z obratu za mesiac
 • pridelený odborník na nastavenie systému na obdobie 1 roka
Pridajte sa k nám - franchisant INVESTOR

U každého nášho franchisanta striktne požadujeme dodržiavanie know-how, spoľahlivosť, pracovitosť a hlavne dochvíľnosť.