EXTRA SŤAHOVANIE a VYPRATÁVANIE
Profesionálne sťahovacie služby
Počet zákazníkov, ktorí objednali naše sťahovacie a vypratávacie služby v SR a ČR: dnes 0, tento týždeň 100, tento mesiac 455, tento rok 455

Cenník sťahovacích služieb franchisovej siete
EXTRA SŤAHOVANIE

Cenník člena franchisovej siete EXTRA SŤAHOVANIE – neplatca DPH

Služba - sťahovanie

Cena

1 pracovník

12 EUR/hod

1 pracovník a sťahovacie auto do objemu 22 m 3

24 EUR/hod

2 pracovníci a sťahovacie auto do objemu 22 m 3

36 EUR/hod

3 pracovníci a sťahovacie auto do objemu 22 m 3

48 EUR/hod

sťahovacie auto nad objem 22m3

individuálne

ťažké predmety (váha nad 100 kg/kus)

individuálne

URGENTNÝ VÝJAZD (*)

80 EUR

neštandardné sťahovanie či vypratávanie

individuálne


Služba – doprava

Cena

doprava pri sťahovaní v rámci mesta či obce

0 EUR/km

osobné vozidlo (mimo mesto alebo obec)

0,4 EUR/km

úžitkové vozidlo do objemu 22 m3 (mimo mesto alebo obec)

0,6 EUR/km

úžitkové vozidlo s objemom 23 m3 - 42 m3 (mimo mesto alebo obec)

0,8 EUR/km

úžitkové vozidlo nad objem 42 m3 (mimo mesto alebo obec)

individuálne

(*) URGENTNÝ VÝJAZD – ide o služby, ktoré klient požaduje poskytnúť prednostne, bez predchádzajúcej objednávky a pokiaľ možno okamžite. Výjazd je poskytnutý do 2 hodín od príjmu URGENTNEJ objednávky.


Cenník člena franchisovej siete EXTRA SŤAHOVÁNÍ – plátca DPH

Služba - sťahovanie

Cena bez DPH

Cena s 20% DPH

1 pracovník

12 EUR/hod

14,4 EUR/hod

1 pracovník a sťahovacie auto do objemu 22 m 3

24 EUR/hod

28,8 EUR/hod

2 pracovníci a sťahovacie auto do objemu 22 m 3

36 EUR/hod

43,2 EUR/hod

3 pracovníci a sťahovacie auto do objemu 22 m 3

48 EUR/hod

57,6 EUR/hod

sťahovacie auto nad objem 22 m3

individuálne

ťažké predmety (váha nad 100 kg/kus)

individuálne

URGENTNÝ VÝJAZD (*)

80 EUR

96 EUR

neštandardné sťahovanie či vypratávanie

individuálne


Služba – doprava

Cena bez DPH

Cena s 20% DPH

doprava pri sťahovaní v rámci mesta či obce

0 EUR/km

0 EUR/km

osobné vozidlo (mimo mesto alebo obec)

0,4 EUR/km

0,48 EUR/km

úžitkové vozidlo do objemu 22 m3 (mimo mesto alebo obec)

0,6 EUR/km

0,72 EUR/km

úžitkové vozidlo o objemu 23 m 3- 42 m3 (mimo mesto alebo obec)

0,8 EUR/km

0,96 EUR/km

úžitkové vozidlo nad objem 42 m3 (mimo mesto alebo obec)

individuálne

(*) URGENTNÝ VÝJAZD – ide o služby, ktoré klient požaduje poskytnúť prednostne, bez predchádzajúcej objednávky a pokiaľ možno okamžite. Výjazd je poskytnutý do 2 hodín od príjmu URGENTNEJ objednávky.